מתנת חלקו

Loading...
הזמן את המוצר

50

שתף את המוצר

כריכה קשה

443 עמודים מלאי תוכן

מתנת חלקו

הרב יעקב פילבר

בתפילת שבת אנו אומרים: "ישמח משה במתנת חלקו" – מהי אותה מתנה שעל משה לשמוח בה? כך מובא במדרש: "כי ה' נתן לכם השבת – אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: משה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש לתנה לישראל, לך והודיעם". [פסיקתא שמות פרשת בשלח פרק טז] ואכן מתנה טובה היא השבת ולא נתנה הקב"ה אלא לישראל כמו שנאמר [שם]: "נתן לכם השבת – לכם. ולא לשאר אומות, שנאמר לא עשה כן לכל גוי". מתנה נוספת נתן הקב"ה לישראל והיא התורה, ושתי המתנות משלימות אחת את חברתה. השבת את התורה והתורה את השבת. כמו שמובא במדרש [הובא בטור או"ח סימן רצ']: "אמרה תורה: ריבונו של עולם כשישראל נכנסין לארץ מה תהא עלי? כל אחד מישראל הולך לחרוש ולזרוע שדהו, ואני מה תהא עלי? אמר לה: יש לי זיווג אחד שאני נותן לך, זהו יום השבת שישראל בטלין ממלאכה והם נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועוסקים התורה". הספר "מתנת חלקו" בא לחבר את שתי המתנות הללו, כספר שימושי לשולחן השבת.

הזמן את המוצר

50

מכבדים את כל סוגי האשראי

מתנת חלקו

50

אתה עשוי להתעניין גם באחד מאלו:

הרב משה צבי נריה

10

הרב יהושע מגנס

10

הרב יאיר גזבר

ספר שמות

50

הרב יהושע רוזן

לחודש אלול ומועדי תשרי

20

הרב יהושע רוזן

מועדי אייר ושבועות

15