אודות מים חיים

אודות מכון מים חיים

מכון ‘מים חיים’ הוקם על ידי קבוצת תלמידים מישיבת ‘מרכז הרב’ במטרה להוציא לאור מתורתם של רבני הישיבה בעבר ובהווה. המכון עוסק בפרסום ספרים וחוברות מתוך שיעורים שנמסרו על ידי רבני הישיבה, במגוון נושאים אמוניים ומחשבתיים המתבררים ונלמדים בבית המדרש של הישיבה.

מאז הקמתו, כבר הוציא המכון מספר רב של ספרים וחוברות בעניינים שונים, כגון לימוד תורה, פרשת השבוע, מעגל השנה וביאורים בכתבי מרן הראי”ה קוק זצ”ל. ובעזרת ה’ עוד היד נטויה להמשיך בעבודה החשובה ולהפיץ עוד ועוד תורה ואמונה.

שם המכון ‘מים חיים’ כלשון הפסוק (זכריה יד, ח): “והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים…”. על יסוד דברי חז”ל כי ‘אין מים אלא תורה’, ניתן להוסיף ולומר שאין ‘מים חיים’ אלא תורת החיים שלימדונו מרן הראי”ה קוק זצ”ל, רבנו הרצי”ה קוק זצ”ל ורבותינו ראשי הישיבה זצ”ל ושליט”א, המדריכה אותנו בדור התחייה. שאיפתנו היא להיות שותפים בהוצאת מים חיים אלו, מירושלים בה שוכנת הישיבה המרכזית העולמית, אל מעגלים רחבים בעם ישראל.

בנוסף, המכון כשמו כן הוא – כמים חיים ורעננים לציבור גדול שצמא לשמוע ולקבל מתורתה של הישיבה, וכבר קיבל את הדברים שיצאו בהתלהבות רבה.

356,1527,1723,308