הלימוד

Loading...
הזמן את המוצר

10

שתף את המוצר

כריכה רכה

65 עמודים מלאי תוכן

גובה: 14.8 ס"מ | רוחב: 10.5 ס"מ

הלימוד

הרב יעקב פילבר

בחוברת מבאר הרב יעקב פילבר שליט"א מספר פסקאות בספר 'עין איה', העוסקות בתלמוד תורה. כדרכו, מבאר אותן הרב בלשון פשוטה וקלה. פסקאותיו של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, שבדרך כלל נחשבות מורכבות ומסובכות, פתאום נעשות בהירות. כל מילה מתבארת בדייקנות, וכל מסר עמוק מתנסח היטב.

בחוברת שלוש סוגיות. הראשונה, "ידיעת התורה וסגולתה", עוסקת בהשפעת התורה על הלומד.
השנייה, "בשעת המכנסים פזר", מבררת את היחס הנכון בין הרצון לגדול ולהתגדל בתורה לבין השאיפה להשפיע וללמד תורה.
ובשלישית, "שניים שיושבים ועוסקין בתורה", מתבאר עניין השכר הניתן למי שלומד ומלמד תורה.

"טעמו וראו" לקט מתוך הספר

הזמן את המוצר

10

מכבדים את כל סוגי האשראי

הלימוד

10

אתה עשוי להתעניין גם באחד מאלו:

הרב יעקב פילבר

10

הרב איתמר אורבך

15

הרב משה צבי נריה

10

הרב יהושע מגנס

10

הרב יאיר גזבר

ספר שמות

ספר שמות

50