Loading...
הזמן את המוצר

9

שתף את המוצר

Share on whatsapp
Share on email
Share on facebook

הלימוד – חוברת כיס

הרב יעקב פילבר

בחוברת מבאר הרב יעקב פילבר שליט”א מספר פסקאות בספר ‘עין איה’, העוסקות בתלמוד תורה. כדרכו, מבאר אותן הרב בלשון פשוטה וקלה. פסקאותיו של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל, שבדרך כלל נחשבות מורכבות ומסובכות, פתאום נעשות בהירות. כל מילה מתבארת בדייקנות, וכל מסר עמוק מתנסח היטב.

בחוברת שלוש סוגיות. הראשונה, “ידיעת התורה וסגולתה”, עוסקת בהשפעת התורה על הלומד.
השנייה, “בשעת המכנסים פזר”, מבררת את היחס הנכון בין הרצון לגדול ולהתגדל בתורה לבין השאיפה להשפיע וללמד תורה.
ובשלישית, “שניים שיושבים ועוסקין בתורה”, מתבאר עניין השכר הניתן למי שלומד ומלמד תורה.

הזמן את החוברת

9

מכבדים את כל סוגי האשראי

הלימוד – חוברת כיס

9

Loading...

מידע נוסף

שם

הלימוד – מתוך עין אי"ה

מחבר

הרב יעקב פילבר

כריכה

רכה

גודל

A6
65 עמ'

אתה עשוי להתעניין גם באחד מאלו: