מבצע!

הולך ואור – הרב יאיר גזבר

60.00 50.00

מתוך המפגש עם פרשת השבוע, מפגיש אותנו הרב עם עצמנו – עם עניינו ותפקידו
של עם ישראל החי בארץ ישראל בדור של גאולה. מראה לנו באצבע כיצד 'מעשה
אבות' הוא 'סימן לבנים'. ממילא מאורעות התקופה והרוחות השונות הנושבות בה
מקבלים משמעות, פרספקטיבה ומבט של תורה ואמונה. בשיחותיו לומדים השומעים
כיצד לדייק את עצמם, את דרכם, את עבודתם והתנהלותם האישית וגם הציבורית,
ואת התייחסותם לתהליכים הכלליים והפרטיים.
שם הספר "הולך ואור" לקוח מהפסוק "וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון
היום" (משלי ד, יח), המתאר מהלך גילוי האור ממציאות של נגה ועד מציאות האור
בשיא תקפו, עד אשר תתעלה המציאות כולה ויתהפך הכול לטוב.

זמינות: 7 במלאי

במשך שנים רבות מוסר הרב יאיר גזבר שיחה בפרשת השבוע, והפסוקים ומאמרי חז"ל כמו מתגלגלים להם מעצמם מפיו – משתלבים זה בזה, מתקשרים זה בזה ונארגים במארג מופלא, מעשה-חושב. נסקרת כל התורה כולה בכעין סקירה אחת וכמהלך אחד, מ'בראשית' ועד 'לעיני כל ישראל' – ומתוך שתמימה ושלמה היא, משיבת נפש היא. פסוקיה מקבלים עומק חדש-ישן, ישן בהיותו קבוע ונטוע במדרשים המסורים לנו מדור-דור, וחדש בהארה המיוחדת וההתבוננות המיוחדת שהוא מתבונן בה עליהם, בדרכם של ראי“ה קוק ובנו הרצי“ה קוק. ומתוך כך מקבלים הפסוקים גוון חדש, שיש בו כדי להרוות צימאונם של דורות של תלמידים.
הרב יאיר גזבר
הרב יאיר גזבר

הרב יאיר גזבר מכהן כראש הישיבה לצעירים (ישל"צ) וכר"מ בישיבת מרכז הרב.
לכל חיבורי הרב בהוצאת מים חיים.
לקריאה נוספת אודות הרב באתר ויקישיבה