הולך ואור

Loading...
הזמן את המוצר

50

שתף את המוצר

כריכה קשה

280 עמודים מלאי תוכן

הולך ואור

ספר שמות

הרב יאיר גזבר

במשך שנים רבות מוסר הרב יאיר גזבר שליט"א שיחה בפרשת השבוע, והפסוקים ומאמרי חז"ל כמו מתגלגלים להם מעצמם מפיו
– משתלבים זה בזה, מתקשרים זה בזה ונארגים במארג מופלא, מעשה-חושב.
נסקרת כל התורה כולה בכעין סקירה אחת וכמהלך אחד, מ'בראשית' ועד 'לעיני כל ישראל' – ומתוך שתמימה ושלמה היא, משיבת נפש היא. פסוקיה מקבלים עומק חדש-ישן, ישן בהיותו קבוע ונטוע במדרשים המסורים לנו מדור-דור, וחדש בהארה המיוחדת וההתבוננות המיוחדת שהוא מתבונן בה עליהם, בדרכם של ראי“ה קוק ובנו הרצי“ה קוק. ומתוך כך מקבלים הפסוקים גוון חדש, שיש בו כדי להרוות צימאונם של דורות של תלמידים. מתוך המפגש עם פרשת השבוע, מפגיש אותנו הרב עם עצמנו – עם עניינו ותפקידו של עם ישראל החי בארץ ישראל בדור של גאולה. מראה לנו באצבע כיצד 'מעשה אבות' הוא 'סימן לבנים'. ממילא מאורעות התקופה והרוחות השונות הנושבות בה מקבלים משמעות, פרספקטיבה ומבט של תורה ואמונה. בשיחותיו לומדים השומעיםכיצד לדייק את עצמם, את דרכם, את עבודתם והתנהלותם האישית וגם הציבורית, ואת התייחסותם לתהליכים הכלליים והפרטיים.

"טעמו וראו" לקט מתוך הספר

הזמן את המוצר

50

מכבדים את כל סוגי האשראי

הולך ואור

50

אתה עשוי להתעניין גם באחד מאלו:

הרב משה צבי נריה

10

הרב יהושע מגנס

10

הרב יאיר גזבר

ספר שמות

50

הרב יהושע רוזן

לחודש אלול ומועדי תשרי

20

הרב יהושע רוזן

מועדי אייר ושבועות

15