Loading...
הזמן את המוצר

10

שתף את המוצר

Share on whatsapp
Share on email
Share on facebook

דרך אמונה בחרתי

הרב יהושע מגנס

השיעורים בחוברת דרך אמונה בחרתי הם סביב דברי מרן הראי”ה קוק זצ”ל בהקדמה לספרו ‘אדר היקר’, הנקראת ‘מעט צרי’. ‘אדר היקר’ הוא הספר
הראשון שפרסם הרב זצ”ל אחר עלותו לארץ ישראל, מתוך התבוננות ובירור אתגריו, עליותיו וסדרי תחייתו של עם ישראל בדורותינו.
התרופה , מעט הצרי, שהרב מגיש לנו, היא לימוד האמונה בהיקף ובעומק: “נרחיב את מדת הלימוד העיון והדרישה
על אופי המחשבי שלנו, לכל אגפיו, נקבע גם עליו מסכת, ניעשה גםנבו חריפים ובקיאים, גדולים וגאונים. ננסה כוחנו, יוכל היות שאור
המחשבה יישר לנו את הדרך, גם על החיים והמעשה, גם על התלמוד וההוראה”.

הזמן את החוברת

10

מכבדים את כל סוגי האשראי

חוברת דרך אמונה בחרתי בהוצאת מים חיים

דרך אמונה בחרתי

10

Loading...

מידע נוסף

שם

דרך אמונה בחרתי

מחבר

הרב יהושע מגנס

כריכה

רכה

גודל

גובה: 21 ס"מ
אורך: 14.8 ס"מ
33 עמ'

אתה עשוי להתעניין גם באחד מאלו: