Loading...
הזמן את המוצר

15

שתף את המוצר

Share on whatsapp
Share on email
Share on facebook

בשוב ד’ ציון

הרב יהושע מגנס

חוברת זו עוסקת בענייני דיומא – יום העצמאות ויום ירושלים, ונערכה מתוך שיעורים ושיחות שנתן הרב יהושע מגנס שליט”א בישיבת מרכז הרב.
בחוברת שני סוגי מאמרים: שיחות קצרות שמסר הרב לקראת המועדים – ‘נגילה ונשמחה בך’ ו’וממשלתך בכל דור ודור’ ליום העצמאות, ו’מקדש מלך עיר מלוכה’ ליום ירושלים.

בנוסף נערכו בחוברת סדרות שיעורים שמסר הרב במאמריו של רבנו הרב צבי יהודה זצ”ל,
‘מזמור י”ט של מדינת ישראל” ו’מאחר כותלנו’.
לאורך המאמרים מבאר הרב עניינים שונים השייכים לגאולת ישראל
ולקדושת ירושלים. כדרכו של הרב המאמרים מתובלים בסיפור ים
על רבני הישיבה וגדולים נוספים, ומצוינים בסגנונו המיוחד.

הזמן את החוברת

15

מכבדים את כל סוגי האשראי

חוברת בשוב ד' ציון בהוצאת מים חיים

בשוב ד’ ציון

15

Loading...

מידע נוסף

שם

בשוב ד' ציון

מחבר

הרב יהושע מגנס

כריכה

רכה

גודל

גובה: 21 ס"מ
אורך: 14.8 ס"מ

אתה עשוי להתעניין גם באחד מאלו: