באור פניך יהלכון

Loading...
הזמן את המוצר

20

שתף את המוצר

כריכה רכה

150 עמודים מלאי תוכן

גובה: 21 ס"מ | רוחב: 14.8 ס"מ

באור פניך יהלכון

לחודש אלול ומועדי תשרי

הרב יהושע רוזן

"באור פניך יהלכון" – לחודש אלול ומעודי תשרי
משיחותיו של הרב יהושע רוזן זצ"ל
הזמן את המוצר

20

מכבדים את כל סוגי האשראי

באור פניך יהלכון

20

אתה עשוי להתעניין גם באחד מאלו:

הרב משה צבי נריה

10

הרב יהושע מגנס

10

הרב יאיר גזבר

ספר שמות

50

הרב יהושע רוזן

לחודש אלול ומועדי תשרי

20

הרב יהושע רוזן

מועדי אייר ושבועות

15