אורה ושמחה

Loading...
הזמן את המוצר

20

שתף את המוצר

כריכה רכה

125 עמודים מלאי תוכן

גובה: 21 ס"מ | רוחב: 14.8 ס"מ

אורה ושמחה

הרב יהושע רוזן

אורה ושמחה‘ על-שם הפסוק “ליהודים היתה אורה ושמחה”
משיחותיו של מו”ר הרב יהושע רוזן זצ”ל לפורים, חודש אדר וארבע פרשיות.
“אורה זו תורה שמחה זה יום-טוב” – הרב בשיחותיו חוזר על-כך שבפורים קיבלנו את התורה מרצון, ונבנה בית-המקדש השני – דווקא מתוך הצרה. וכמו בימים ההם, כך בימינו,
דווקא מתוך החושך נזכה לאורה ושמחה. “וממנה יושע”.
פורים דמוקפין זהו יום פטירתו של הרב רוזן זצ”ל ומובאת בסוף החוברת שיחה מיוחדת של הרב רוזן על רבנו הרצי”ה זצוק”ל שנפטר בפורים דפרזים.
הזמן את המוצר

20

מכבדים את כל סוגי האשראי

אורה ושמחה

20

אתה עשוי להתעניין גם באחד מאלו:

הרב יהושע רוזן

20
18

הרב יעקב פילבר

תיקון פרטי ותיקון כללי

תיקון פרטי ותיקון כללי

12

הרב איתמר אורבך

15

הרב משה צבי נריה

12