נתיב התורה למהר"ל

Loading...
הזמן את המוצר

20

שתף את המוצר

Share on whatsapp
Share on email
Share on facebook

כריכה רכה עם דשים

גובה: 21 ס"מ | רוחב: 14.8 ס"מ

נתיב התורה למהר"ל

פרק ראשון

הרב יאיר גזבר

'נתיב התורה למהר"ל' הוא אחד מחיבוריו היסודיים של המהר"ל. חוברת זו נערכה מתוך שיעורים שניתנו על ידי הרב יאיר גזבר שליט"א בנתיב התורה למהר"ל לפני תלמידי שיעור א' בישיבת מרכז הרב. השיעורים נועדו לפתוח בפני התלמידים צוהר להעמקה בנושאי הלב של הישיבה: לימוד התורה, קיומה ואהבתה, מתוך אמונה ויראת ה'. בנוסף מכוונים השיעורים את התלמידים בצעדיהם הראשונים בלימוד ספרי המהר"ל, הידועים ברעיונותיהם העמוקים אך גם בלשונם שאיננה תמיד פשוטה. לפיכך ברכה כפולה יש בחוברת זו: האחת – בירור נושאים יסודיים וחשובים, מן המושגים המופשטים כגון התורה שקדמה לעולם ושמופיעה בעולם, משמעות היותה סדר העולם ותפקידו של עם ישראל, ועד שאלות ששואל כל בחור שמתחיל את לימודו בישיבה. ברכה נוספת יש כאן, באשר דברי המהר"ל העמוקים מתבארים בלשון קולחת ורהוטה, בצורה מסודרת, פיסקה אחר פיסקה, תוך הרחבה של הרעיונות ושימת לב גם על יישום הדברים בצורה נכונה.

הזמן את המוצר

20

מכבדים את כל סוגי האשראי

נתיב התורה למהר"ל

20

אתה עשוי להתעניין גם באחד מאלו:

הרב אבינועם זומר

15

רבי יוסף ליב זוסמן

15

הרב יהושע מגנס

לימי התשובה

30

הרב מיכאל הירשקוביץ

10

הרב מיכאל לוצקי

15