מבצע!

מתנת חלקו – הרב יעקב פילבר

64.00 50.00

זמינות: 232 במלאי

מק"ט: 088 קטגוריה: תגיות: , ,

בתפילת שבת אנו אומרים: "ישמח משה במתנת חלקו" – מהי אותה מתנה שעל משה לשמוח בה? כך מובא במדרש: "כי ה' נתן לכם השבת – אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: משה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש לתנה לישראל, לך והודיעם". [פסיקתא שמות פרשת בשלח פרק טז]  ואכן מתנה טובה היא השבת  ולא נתנה הקב"ה אלא לישראל כמו שנאמר [שם]: "נתן לכם השבת – לכם. ולא לשאר אומות, שנאמר לא עשה כן לכל גוי". מתנה נוספת נתן הקב"ה לישראל והיא התורה, ושתי המתנות משלימות אחת את חברתה. השבת את התורה והתורה את השבת. כמו שמובא במדרש [הובא בטור או"ח סימן רצ']: "אמרה תורה: ריבונו של עולם כשישראל נכנסין לארץ מה תהא עלי? כל אחד מישראל הולך לחרוש ולזרוע שדהו, ואני מה תהא עלי? אמר לה: יש לי זיווג אחד שאני נותן לך, זהו יום השבת שישראל בטלין ממלאכה והם נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועוסקים התורה". הספר "מתנת חלקו" בא לחבר את שתי המתנות הללו, כספר שימושי לשולחן השבת.

הרב יעקב פילבר

ממקורבי הרב צבי יהודה והרב הנזיר. לשעבר ראש הישיבה לצעירים וממייסדיה, ממנהיגי החינוך התורני בישראל. מגדולי פרשני הראי"ה קוק, הקים את המכון לחקר משנת הראי"ה קוק. ערך את "אגרות הראי"ה" חלק ד' ואת הספר "עין אי"ה".