בשוב ד' ציון – הרב יהושע מגנס

18.00

חוברת זו עוסקת בענייני דיומא – יום העצמאות ויום ירושלים,
ונערה מתוך שיעורים ושיחות שנתן הרב יהושע מגנס שליט"א בישיבת מרכז הרב.

זמינות: 48 במלאי

בחוברת שני סוגי מאמרים: שיחות קצרות שמסר הרב לקראת המועדים – 'נגילה ונשמחה בך' ו'וממשלתך בכל דור ודור' ליום העצמאות, ו'מקדש מלך עיר מלוכה' ליום ירושלים. בנוסף נערכו בחוברת סדרות שיעורים שמסר הרב במאמריו של רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל, 'מזמור י"ט של מדינת ישראל ו'מאחר כותלנו'.

הרב יהושע מגנס

הרב יהושע מגנס שליט"א הוא מתלמידיו הקרובים של הרב אברהם שפירא. הרב מגנס כיהן כרב אולפנית בני עקיבא תל אביב, שנוהלה על ידי אשתו, הרבנית יפה מגנס. הרב מגנס הוא ראש המדרשה לבנות "בת ציון" שייסד עם אשתו בקריית משה. הוא חבר בוועדת פרס הרב קוק ובאיחוד הרבנים למען ארץ ישראל.
לכל חיבורי הרב בהוצאת מים חיים.
לקריאה נוספת אודות הרב באתר ישיבה.