הפץ את מים חיים!

בעל חנות ספרים? לומד בישיבה? ועוד אין לך את חוברות מים חיים?
הצטרף אלינו ועזור לנו להפיץ את המים החיים ולהרוות את הצמאים ומבקשים תורה!

מחלוקת שמעלה המהר"ל היא האם ישראל נבראו בשביל התורה או האם התורה נבראה בשביל ישראל. התורם להפצת מים חיים, תורם לתכלית העולם לפי כל הדעות!
איתמר ינקוביץ
מעצב הגרפי של מים חיים

הצטרף להשקות את הצמאים במים חיים!

אשריך צדיק!

למה לי להפיץ?

בני ישראל ביישנים הם..

יש אנשים שהיו רוצים מאוד לרכוש את חוברות "מים חיים"
אך הם מתביישים לדבר איתנו בפלאפון. אולי הם נמצאים בישיבתך
והם חברים שלך? דבר איתם אתה אחי!

נוכל להפיץ אל כל העולם!

ככה כל העולם יכיר את "מים חיים" ותורת הרב תופץ לכל העולם. אולי בזכותך תורת הרב זצ"ל תוכר בינלאומית כאחד משבעת פלאי תבל!

לא לכולם יש אשראי

כ- 32% מרוכשי מים חיים הם בחורי ישיבה תיכונית. ולהם, כידוע,
אין כרטיס אשראי. דרכך, הם יוכלו לרכוש מזומן.

הרב מסתכל מלמעלה..

תזכור תמיד שאתחלתא דגאולה כבר. עוד מעט תהיה תחיית המתים והרב זצ"ל יהפוך להיות הרב שליט"א! בוודאי הוא יוקיר מאוד את מעשיך ואולי אף יכתוב על שמך את "אורות שלומי"

ברכת ה' היא תעשיר

הרווח הגדול שלך, זיכוי הרבים והצמאים.
לך תדע, אולי בזכותך מישהו יחזור בתשובה ויהיה ראש כולל בבני ברק?

אתה תרגיש סוכן חשאי!

מדי פעם אנחנו נשלח לך מסרונים של חיזוק ושל תודה.
נקבל אותך באהבה גם אם אתה לא הכי פוטוגני!

חזרה למים חיים